Exhibitions

Since my Master of Fine Arts I have worked professional as an artist with a series of exhibitions in Sweden and internationally. In my exhibitions I create similar as a set designer. I use the entire room to create a special environment, with my history as a story between the lines. I make sculptures and installations that move, sounds, glows and sometimes break by its own movement and weight. Often I use the ceramic material in my exhibitions. The plasticity and ability to shape is outstanding. I am also fascinated by the possibility of surface, colors and the sound.

 

Sedan min Master of Fine Arts har jag jobbat professionellt som konstnär med en mängd utställningar i Sverige och internationellt. I mina utställningar skapar jag inte helt olikt scenografen. Jag använder hela rummet för att skapa en specifik miljö och rumslighet. Min egen historia kan läsas in i verket mellan raderna. Skulpturer och installationer innehåller moment av rörelse, ljud, ljus. Jag använder ofta det keramiska materialet till mina skulpturer. Plasticiteten och formbarheten i leran och porslinet är oöverträffligt. Jag fascineras av lerans förmåga till färg form och klangbild.