Konst i offentlig miljö av Backa Carin Ivarsdotter

loading...

De senaste åren har tyngdpunkten i mitt skapande varit offentliga verk och konstnärlig gestaltning.
Jag har skapat många betydande verk i Sverige. Till exempel en 510kvm stor mosaikfasad med över 50 000 handskurna bitar i spegelglas och kakel. I mina offentliga verk väljer jag material mycket noga. Verken ska bestå i många år och inte vara inbjudande för vandalism. Jag ser till platsens historia och karaktär för att se om det finns något specifikt att ta fasta på. Verket ska integrera med miljö och arkitektur på den redan existerande platsen. Samtidigt som det ska tillföra en unik upplevelse. En röd tråd i mina verk är naturen som inspirationskälla.
Jag har jobbat med en mängd olika material så som stål, glas, mosaik, betong och även växter.
Ljuset är en mycket viktig del av verket och ger platsen och konsten karaktär. Ljus integreras ofta i mina verk i till exempel markspotlights eller fasadbelysning.


The recent years the emphases of my work have been in public commissions. I have made several great commissions here in Sweden. For example a 510 square meters mosaic wall with over 50 000 hand cut pieces of mirror glass and ceramic tiles.
In my public Commission I choose the materials very careful to make an art piece that will last for a long time, and is “non friendly” for vandals. I explore the place carefully, to see if it has a certain history or special expression. I connect my work to the existing environment. Often I use symbols or forms from existing nature.
I have used all type of material, from steel, to glass, to ceramic and even plants. The light is an important part of the whole installation, and I always make for example spotlights as a part of the piece.