Tävlingar och skissuppdrag av Backa Carin Ivarsdotter

loading...


Skisser för offentlig konstnärlig gestaltning. Vissa var realisera visa blev det inte. Jag har jobbat med fotografi i alla miljöer. Vissa projekt var öppna tävlingar för professionella konstnärer och i vissa fall blev jag inbjuden personligen. I tävlingar av detta slag är det alltid en mängd faktorer att ta hänsyn till. Som till exempel budgetramar, tematik eller behov av specifika material. Platsen för verket är ofta förutbestämd. Jag tycker om utmaningen att göra ett verk som håller alla ramar och kvalitetskrav, utan att för den skull tumma på den konstnärliga kvaliteten.

Sketches for public art commissions. Some were realized and some were not. In all projects I worked with photos to do the environments. Some of the projects were open to professional artists and in some I was specially invited. In these competitions there are always a lot of things to relate to, such as budget, theme or need of specific materials. The place where the artwork or sculpture will be placed is also often already decided. I think it is a great challenge to do an art piece, not to compromise with the artistic quality and still fulfill all the wishes from the clients.